Copito de nieve
Gorilles
Lions
Tortues
Rhesus Monkey
Baleines
Eléphants
Ours blancs
 


Arbeidet mitt handler om gjentatte motsetninger og kontraster; om ytterliggående poler, om svart og hvitt, om tilstedeværelse eller uteblivelse. Den sørlige halvkule og den nordlige halvkule; først og fremst om gorillaer og isbjørner.
 
Dyrene som opptar meg har uvissheten til felles; de truede dyreartene er fremdeles blant oss, uvitende om hva som venter dem i en natur som tilsynelatende fremdeles virker beskyttende.
 
Det er ikke dyrenes verden jeg forsøker å illustrere, men snarere tvert imot: vår - menneskets -  overmakt som bygges opp av nedbrytelsen av andre ; dyrene og naturen.
 
Representere dyr på billedflaten er både en symbolsk måte å beskytte  dem og  formere dem på.  Dyrene er aldri representert i sin helhet; jeg gir dem en sjanse til å løsrive seg; til å eksistere andre steder enn på billedflaten. Det er opp til hver enkelt å definere om dyret synliggjøres eller forsvinner i materialet eller i bakgrunnen.
 
I de siste årene har det foregått en form for smitte mellom det svarte og det hvite i bildene mine: møtet er brutalt og kontrastfylt og gjenspeiler jordas klimautvikling. Den helt glatte og tynne malingen som ofte brukes på selve dyrene står i sterk kontrast til  det tykke materialet som omringer dyrene. Malingen slukes av de syntetiske pelsbitene som har løsnet fra kroppene. Isbjørnene svømmer på sett og vis midt i seg selv, omringet av farer og avvist av omveltninger i naturen.
 
Det handler om brutalitet,
men samtidig er arbeidet mitt fylt av håp.
Paintings
Drawings
Exhibitions
Contact me
Plans
About me
Articles and texts
Home
Oddbjørg REINTON
visual artist
Copyright © Tous droits réservés © 2019 Oddbjørg Reinton