Syklus : Tiden flyr / recto,   Akryl på lerret, vindu,
80 x 121 cm, 2017
Syklus : Tidevann / verso,   Akryl på lerret, vindu,
80 x 121 cm, 2017
anonymous sayings
Innsikt | Utsikt
 
7 May - 18 June 2017
 
Ryvarden Lighthouse
Norway
 
a perfect place
for my works:
 
Where the sea meets the sky...
 
Arbeidet mitt har helt fra starten av vært knyttet til natur - og klimaspørsmål.
Som norsk kunstner i Frankrike har jeg hatt et ben i hvert land; kontraster, grense - og identitetsspørsmål har derfor stått sentralt.
Samtidig har arbeidet mitt utviklet seg i takt med jordas klimaendringer.
Ved å oppleve over lengre perioder forskjellige landskap, kulturer og klima, har geografiske og metrologiske forskjeller blitt et sentralt utgangspunkt for arbeidet mitt. Det har dermed vært naturlig å jobbe med kontraster og motsetninger via både farger og materialbruk for å uttrykke kulde/varme, tørt/vått, tynt /tykt; lys/mørke, vind/ro, inne/ute, mikro /makro osv .
Selv om jeg har valgt å integrere dyr i bildene mine kan jeg ikke anses å være dyremaler. Isbjørner og gorillaer har vært et leitmotiv for å utrykke all form for kontrast og motsetninger som opptar meg. De er blitt stereotype symboler på ytterpunkter, og det er denne grensegangen som interesserer meg. Via media og diverse grønne kampanjer i kampen mot klimaendringene settes det fokus på nettopp disse dyrene på en nærmest klisjé-aktig måte.
 
Det snakkes for tiden mye om de flytende søppelbergene, spesielt plast i havet. Naturlig nok har dette blitt et underliggende tema for denne utstillingen. Målet har vært å skape så lite søppel som mulig ved bl.a gjenbruk og transformasjon av eksisterende materiale som jeg hadde for hånden i mitt eget atelier. Foruten gamle vinduskarmer og lerret har lag av tørket akrylmaling (plast) fra palettene mine fått nytt liv...Det å skape nytt av gammelt er selvagt ikke nytt. Men Kulturfyret - en fysisk grense mellom jord og hav - appelerer til å reflektere over dyr som krysser eller befinner seg på den ene eller den andre siden av denne grensen ; fugler og fisker har fått stor oppmerksomhet.
Bildene som kan sees bak vinduene har en dobbel funkjson; de er dobbeltsidige og er i den forstand en materialisering av klimaendringene. De er malt på begge sider, og gir muligheten til å endre stemning og motiv bak den samme rammen ved å snu de. Utsikten fra det samme vinduet kan skifte radikalt fra dag til dag avhengig av været. Temperatursvingningene gjør at vi i mindre grad kan basere oss på planlegging, men må lære oss til å handle i takt med naturens krefter. Og det på tross av større og større innsikt...
I vårt overskuddbaserte samfunn vet vi at vi må handle for å forhindre de nokså dystre utsiktene ( ifølge den nye WEF-rapporten vil det innen 2050 være mer plast enn fisk i havet), men vi trenger samtidig vekst ; Kjøp et bilde og få to ;-)
Selv om jeg arbeider rundt alvorlige spørsmål og økologiske konsekvenser tyr jeg gjerne til humor og ironi.
Som nevnt er grenser et sentralt begrep i arbeidet mitt, men de er alltid flytende; jeg tillater meg å utforske ulike teknikker og uttrykksformer selv om de er knyttet opp til et gjennomgående tema.
 
Til denne utstillingen har jeg lekt med en serie collage på linlerret som jeg har kalt Inntrykk og anonyme uttrykk hvor jeg tar utgangspunkt i norske, engelske og /eller franske uttrykk og ordtak rundt fisker og fugler. Her har jeg brukt de formene tilfeldighetene har gitt meg fra lag av tørket plast - akrylmaling - med håp om at de ikke havner i havet.
 
April 2017
Biographie
Contact
Dessins
Expositions
Peintures
Articles et textes
Accueil
Oddbjørg REINTON
visual artist
Actualités
Copyright © Tous droits réservés © 2019 Oddbjørg Reinton