see video on Youtube
 
- Inspirasjonskilden er Tro og Utro ; Forsideillustrasjon av Birger Moss Johnsen. Asbjørnsen og Moe: Eventyr for Barn, utgitt på forlaget N.W. Damm & Søn -Oslo, 1948
#Ss
Eventyr for Barn...og Voksne
akryl på lerret, 110 x 110 cm, 2016
 
Jeg hadde også boken av Asbjørnsen og Moe: Eventyr for Barn, utgitt på forlaget N.W. Damm & Søn - Oslo, utgitt første gang i 1948, med omslag og tegninger av Birger Moss Johnsen.
 
På forsiden ser vi en illustrasjon fra Tro og Utro, en skrekkelig historie om to brødre som ikke hadde noe annet til felles enn å ha en fattig enke til mor. Da de var blitt voksne måtte de naturlig nok ut å greie seg selv, men vandringen ilag viste seg å bli umenneskelig for Tro, og Utro stakk like godt ut øynene på sin bror... Den ene kommer bedre ut av det enn den andre, og det er selvsagt Tro som til slutt får den velfortjente prinsessen og halve kongerike.
 
Historien i seg selv er altså ganske skremmende. Men hendelsesforløpet er ikke uventet og det ender jo godt.
Men det jeg husker like godt var alle disse dyrene som via menneskelige egenskaper trakk i trådene og i det hele tatt var ganske smarte. Dette var dyr som hørte til i de norske skogene : bjørn, rev, ulv og hare som samarbeidet, og hadde fredelige forhold og festlige lag isammen. Jeg følte meg rett og slett mer på parti med dyrene.
 
Med omslagsillustrasjonen som utgangspunkt hvor vi ser Utro sitte der oppe i treet å vente på noe som aldri kommer, har jeg tillatt meg å brodere videre på historien ved å fjerne eller legge til elementer som har hatt betydning for meg gjennom 30 års arbeide og utvilkling. Utro som representerer menneskets negative sider forsvinner fort ut av bildet etter å ha fått tildelt våpen som ikke løser problemene...Gorillaen er et langt fredeligere dyr, og med Gorillas in the Mist sterkt i minne, ble det en naturlig overgang..Deretter er det opp til hver enkelt seer å tolke etappene og det "ferdige" bilde....som hvorfor ikke kan tenkes videre? Jeg har valgt å stoppe ved et punkt hvor barndomsminner og erfaringer fra voksen alder møtes. Mens noe står forstenet igjen som dypt graverte minner, flytter jeg i tid og sted og grensene flyter i hverandre: mellom sør og nord, mellom minner og fantasi, mellom natur og kultur.
Det å anse et bilde som ferdig er ikke bare forbundet med en bevisst avgjørelse, men også med tilfeldigheter. Det dreier seg om å stoppe en prosess i bevegelse....
Biographie
Contact
Dessins
Expositions
Peintures
Articles et textes
Accueil
Oddbjørg REINTON
visual artist
Actualités
Copyright © Tous droits réservés © 2019 Oddbjørg Reinton