Frem og Tilbakeblikk
 

Arbeidet med denne utstillingen har vært en ypperlig anledning til å grave opp nesten utviskede spor; gå baklengs i mine egne løyper; søke grunner og sammenhenger, og ikke minst stille meg spørsmål; kort sagt : hvordan har fortellinger og eventyr fra min barndom preget meg og arbeidet mitt?
Jeg har laget 3 bilder med tanke på denne utstillingen hvor utgangspunktet er 3 visuelle elementer som jeg husker spesielt godt fra barndommen og som unektelig har satt spor - på godt og vondt som såkalte flashbacks - og har vært med på å forme meg...
 
De tre inspirasjonskildene er:
 
- lllustrasjonen på esken til Super 8 filmen Rango, (et utdrag av en kortfilm på 15 minutter) av Merian Caldwell Cooper og Ernest Beaumont Schoedsack i 1931, distribuert av Castle Films, New York
 
- Tro og Utro ; Forsideillustrasjon av Birger Moss Johnsen. Asbjørnsen og Moe: Eventyr for Barn, utgitt på forlaget N.W. Damm & Søn - Oslo, for første gang i 1948
 
-  Noas Ark av Gösta Geerd : Forsideillustrasjon på Mitt Skattkammer nr 5, utgitt av Teknisk forlag i 1956
 

Skritt for skritt har jeg malt frie fortsettelser hvor hver etappe i prosessen representerer en ny vinkling, inkluderer et nytt element og/eller visker bort andre, forandrer forløp i tid og sted. Bildene representerer en form for reise frem og tilbake i mine egne minner hvor fantasi og reelle opplevelser forenes.
Jeg fikk gjerne høre at jeg var flink til å tegne og fortelle...underforstått at jeg gjerne kunne legge til litt mht sannheten. Men hvem gjør vel ikke det ?
Livet handler om prosesser og oppfatninger, og det er det jeg ønsker å synliggjøre med dette arbeidet. Selv ting som tilsynelatende er statiske er også i stadig endring.  Eventyrfortellinger og spesielt folkeeventyr som i utgangspunktet ble muntlig overlevert er ideelle triggere for forvandlinger og fantasi. Fortellingene endres av de som forteller videre...og deretter av den som mottar og tolker. Det er denne mekanismen jeg har forsøkt å materialisere. Vi vet at den samme historien kan endres totalt fra forteller til forteller, fra ledd til ledd.
 
Om det er billedspråket som først kommer frem i uttrykket mitt, er lyden et viktig underliggende element knyttet til de visuelle minnene. Jeg bruker gjerne lydrelaterte ord som skrikende eller stille farger og former. Super 8 filmen Rango var jo en stumfilm, men bråkte og vekket allikevel assosiasjoner til lyder. Under høytlesning av eventyr på sengekanten om kvelden var det viktig å se illustrasjonene. De fungerte som springbrett til videre fantasi hvor "filmen" jeg så for meg også kunne ha lydinnslag. Dette hang jo også sammen med stemmen som fortalte; den samme historien kunne oppleves på ulike måter avhengig av om det var mamma eller pappa som leste.
 
Enkelte eventyrfortellinger og barne-tv-program har jeg i min tur overført til mine barn. Da jeg ba min eldstesønn Aleksander om å lage en montasje av bildene i prosess foreslo han med en gang å legge til lyd. Han "hørte" bildene som vekket assosiasjoner, gjerne til stereotype inntrykk som han i sin tur sitter igjen med. Denne gangen er det hans tolkninger som kommer frem og igjen dreier det seg om en ny vinkling  i overføringsprosessen. Via lyd har han til tider understreket, dramatisert eller avdramatisert elementer som ikke nødvendigvis ble oppfattet slik av meg...Om arbeidet mitt i stor grad handler om seriøse problemstillinger bruker jeg ofte underliggende humor - til tider kynisme. Aleksander har oppfattet disse elementene og har via lyden understreket slike vippepunkt hvor motstridende uttrykk av følelser som latter og gråt, glede og tristhet, trygghet og angst kan møtes.
 
Det er naturlig nok sluttetappene som er synlige ved de"ferdige" bildene. Samtidig kan de overmalte og skjulte etappene være like viktige i prosessen. På samme måte som minnene fungerer, har jeg malt over og dekket til deler som er innom i selve prosessen. Noe står igjen og noe viskes bort. Og om noe glemmes ligger det allikevel skjult i de tynne underliggende lagene som gjør at bildene fungerer som synteser eller sammendrag og blir på sett og vis sted-og tidløse, slik som minner og oppfatninger flyter sammen i hukommelsen vår. Og til sist : Fremgangsmåten gjenspeiler også mange kunstneres vilkår i verden : å male et nytt bilde over et allerede malt bilde var /er ikke uvanlig for fattige kunstnere som ikke hadde/har tilgang på nye hvite lerret...
Utviklingen av hvert bilde har falt naturlig og gjenspeiler samtidig utviklingen av arbeidet mitt i sin helhet. Det er også derfor jeg har valgt å fotografere de forskjellige etappene som ligger under de ferdige bildene; ikke bare for å synliggjøre prosessen i hvert bilde, men også for å bruke de som emneknagger - hashtags - til andre arbeider.
Bildene som stilles ut er fra ulike perioder, og representerer etapper og gjennomgående temaer i arbeidet mitt gjennom 30 år.
 
www.villafridheim.no
Biographie
Contact
Dessins
Expositions
Peintures
Articles et textes
Accueil
Oddbjørg REINTON
visual artist
Actualités
Copyright © Tous droits réservés © 2019 Oddbjørg Reinton