Født den 14 januar 1963  i Oslo.
Har bodd og arbeidet i Frankrike siden 1986.
Bernard Teulon-Nouailles :
Français
Jeg er ikke dyremaler i tradisjonell forstand, men først og fremst maler og jeg gir meg frihet til å uttrykke indre frustrasjon, aggresivitet, glede, usikkerhet, nysgjerrighet, sorg, vilje...med de midler jeg har til rådighet. På mange måter er det min egen identitet  det dreier seg om, og om dette blir synliggjort  gjennom dyre-”portrett” er det fordi jeg selvfølgelig er følsom overfor deres skjebne.
 
  For meg er kunstnerens rolle å  være en slags forsker  - på mange måter som filosofen  - i det usynlige, det uutgrunnelige, det stumme, det uforklarlige... dermed blir oppgaven aldri helt løst og det er det som driver en videre, fra bilde til bilde, i en slags naiv tro på at en skal finne en form for løsning.
 
  Det rent fysiske, det  følbare i bildene mine er like viktig som det billedlige; det går hånd i hånd. Jeg liker å blande teknikker, eksperimentere med diverse materialer, understeke de tvetydige trekkene ved de forskjellige dyrene via ulik materialbruk :
myk pels / jernstengre;  lett og fritt lerret / tunge steg og sand...
 
  Det dreier seg om  å se, men også om å føle på billedflaten.
 
   Fellestrekket til de dyrene som  i hovedsak vekker min interesse er denne tvetydigheten; den latente styrken i dyret og den resignerte adferden i “buret”. I de siste årene har den latente styrken tatt overhånd, men de er fremdeles i "buret".
 
 “Buret” mitt er den avgrensede billedflaten...
English
Om du ønsker å lese mer om meg så klikk på linkene nedenunder.
Fabienne Durand :
Oddbjørg REINTON
Paintings
Drawings
Exhibitions
Contact me
Plans
About me
Articles and texts
Home
Oddbjørg REINTON
visual artist
Copyright © Tous droits réservés © 2019 Oddbjørg Reinton