Under et arbeidsopphold i Norge i september /oktober 2014 var det med blandede følelser jeg var vitne til det såkalte lemenåret. Jeg stilte meg spørsmålet om hvilken rolle lemen har i økosystemet.
I en studie som ble publisert i tidsskriftet Nature Climate Change i 2012 ble det fastslått at omfanget av lemenår er så stort at de kan registreres på satellittbilder og at lemen i stor grad påvirker biomassen. Gode lemenbestander gir høyt mangfold av andre arter …
Dermed ble lemen et selvsagt motiv. I de tre utstilte bildene har jeg tatt for meg begrepet grenser :
- Geografiske grenser : avmerkede og godkjente grenser, grensesteiner, grensekonflikter, grensegang, overskriding og flytting av grenser, ikke minst av isgrensen.
- Moralske eller etiske grenser : Myten om selvmordsmarsjen som Disney skapte i White Wilderness (1958), ved å dytte lemen utfor stup; i realiteten var det massemord !
Myten om det slemme, dumme  trollet…Hallingtrollet mitt redder lemen fra stupet. Hvem er trollet som har skylda og hvor er trollet i oss som burde reagere ?
- Klimaendringene overrasker oss til stadighet til tross for det vi vet. Konsekvensene virker grenseløse.
Jeg ville skape en symbolsk konfrontasjon mellon varme og kulde, sør og nord og brukte sand fra Sahara i bildene som ble til i Leveld.
Paintings
Drawings
Exhibitions
Contact me
Plans
About me
Oddbjørg REINTON
visual artist
Articles and texts
Home
Copyright © Tous droits réservés © 2019 Oddbjørg Reinton